تری بلوک گاز دار
جهت پخت و یا تغلیظ رب گوجه فرنگی و یا سایر محصولات مانند: مربا، مارمالاد، رب انار، و ...
اطلاعات محصول
دستگاه ردیف کن بطری
جهت پخت و یا تغلیظ رب گوجه فرنگی و یا سایر محصولات مانند: مربا، مارمالاد، رب انار، و ...
اطلاعات محصول
ماشین شرینک اورلپ
جهت پخت و یا تغلیظ رب گوجه فرنگی و یا سایر محصولات مانند: مربا، مارمالاد، رب انار، و ...
اطلاعات محصول
دیپالتایزر
از این دستگاه جهت تخلیه پالت­های انواع ظروف خالی از قبیل بطری­ های شیشه­ای نوشابه و ماءالشعیر....
اطلاعات محصول
اینترمیکس
میکس نمودن عصاره نوشابه با آب تصفیه شده و تزریق گاز CO2 به شربت نوشابه....
اطلاعات محصول
فهرست
حنان صنعت پویا
از طریق واتساپ ارسال کنید